VUmc

Onderwijs

Vanuit het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen leveren wij graag een bijdrage aan de scholing van professionals en andere geïnteresseerden. In ons onderwijs richten wij ons zowel op de kennis en vaardigheden, die nodig zijn om op een goede manier met wilsbekwaamheidsvragen om te gaan, als op de praktische vragen die onder professionals leven. Het bespreken van casuïstiek is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Bij elke nieuwe aanvraag wordt zorgvuldig bekeken wat voor de betreffende doelgroep van belang is om in het onderwijs aandacht aan te besteden: onderwijs op maat.

Ook voor medewerking aan studiedagen, symposia of andere bijeenkomsten zijn wij beschikbaar.

Recente bijdrage aan onderwijs

 • Opleiding Geneeskunde (jaar 2) in de vorm van een practicum wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging (VUmc)
 • Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde (GERION/VUmc)
 • Opleiding tot Huisarts (VUmc)
 • Opleiding tot Psychotherapeut (RINO-Eindhoven)
 • Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (RINO-NH)
 • Profielopleiding Ouderenpsycholoog (GERION/VUmc & RINO-NH)
 • Opleiding tot Casemanager Dementie (GERION/VUmc)
 • Opleiding Gezondheidswetenschappen (FALW, VU)
 • Opleiding Artsen Verstandelijk Gehandicaptenzorg (Erasmus Universiteit)
 • Opleiding voor AVG-artsen tot Bopz-arts (Medilex)
 • Grotius specicialitatieopleiding gezondheidsrecht (thema patientenrechten waaronder wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging)
 • Kaderopleiding Huisartsen Ouderengeneeskunde (LUMC)
 • Kaderopleiding Specialisten Ouderengeneeskunde Eerste Lijn (LUMC)
 • Discipline overstijgend onderwijs gezondheidsrecht en ethiek (VUmc)
 • Opleiding voor Specialisten Ouderengeneeskunde tot Bopz-arts (Medilex)

Recente andere vormen van nascholing, congressen, symposia

 • S. Teunisse: Angst bij besluitvorming, presentatie op het symposium ‘Angst & Ouderdom. Over vluchten, vechten, verstarren en vermijden’ door Gerion, Amsterdam 2016
 • S. Teunisse: Wilsonbekwaam? Analyse van een complex besluitvormingsproces, presentatie op het jaarcongres Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog ‘Klinisch redeneren en gedeelde besluitvorming’ door ZonderZorg, Utrecht 2016
 • H.Geertsema The Professional relationship revisited, presentatie op ‘31st International Congress of Psychology’ door International Union of Psychological Science, Yokohama 2016
 • S. Teunisse: De rol van de psycholoog bij vragen naar euthanasie, presentatie op voorjaarssymposium ‘Beroepsethiek in de dagelijkse praktijk van de ouderenpsycholoog’ door de Sectie Ouderenpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen, Utrecht 2016
 • B. Frederiks: Wilsbekwaamheid, presentatie op de masterclass ‘Wilsbekwaamheid’ door het Leids Congres Bureau, Amersfoort 2015
 • C. Hertogh: Is this decision truly mine? Towards an inclusionary approach to decisional capacity, presentatie op het congres ‘Balancing cure with care: advances in late life mental health, door International Psychogeriatric Association, Berlijn 2015
 • S. Teunisse: Supported decision making in dementia, presentatie op het congres ‘Balancing cure with care: advances in late life mental health, door International Psychogeriatric Association, Berlijn 2015
 • B. Frederiks: Wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging, presentatie tijdens de workshop ‘ouder worden met een verstandelijke beperking‘ door StudieArena, Lunteren 2015
 • H. Geertsema: Wils(on)bekwaamheid, presentatie op de studiedag ‘Dementiezorg in de Thuissituatie’ door het Leids Congres Bureau, Amsterdam 2014
 • C. Hertogh: Capacity, euthanasia and advanced directives. Complex clinical colundrums in capacity, presentatie op het congress ‘Towards successful aging: harmony of mental, physical and social life ’ door International Psychogeriatric Association, Seoul 2013
 • C. Hertogh: Decisional capacity: towards an inclusionary approach, presentatie op International meeting van de International Psychogeriatric Association, Cairns 2012


Aanvragen

Wilt u van onze onderwijsmogelijkheden of lezingen gebruik maken, dan kunt u een email sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons.