VUmc

Consultatie

De vraag naar iemands wilsbekwaamheid is soms eenvoudig te beantwoorden, maar ook regelmatig ingewikkeld. Dit kan te maken hebben met de complexiteit van de beslissing, de specifieke beperkingen bij de oudere (zoals moeite hebben met communiceren en het onthouden van relevante informatie, verminderd zicht hebben op de eigen situatie), de context waarin die beslissingen genomen moet worden (cultuur, ervaren druk), en de vele andere factoren die van invloed kunnen zijn op het beoordelingsproces. Soms ook spelen uiteenlopende belangen een rol of is er verschil van mening binnen een familie of tussen de zorgverleners onderling.

Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Dan kunt u ons hiervoor benaderen. In de praktijk worden wij vooral benaderd door artsen en psychologen. Ook andere hulpverleners, bankmedewerkers, juristen en andere zijn welkom met hun vragen.
Stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Is er haast bij bel dan naar het secretariaat van GERION/VUmc (020 – 4448237) en vraag naar Franka Meiland. Misschien kunnen we u direct te woord staan. Zo niet dan bellen we zo snel mogelijk terug.

Enkele voorbeelden van vragen

  • Een psycholoog werkzaam in de eerstelijnszorg: ‘Ik ben gevraagd om een wilsbekwaamheidsonderzoek te doen bij een oudere dame met cognitieve stoornissen. Een notaris wil graag eerst een dergelijk onderzoek voordat hij verder gaat met deze mevrouw in het opstellen van een testament. Hoe pak ik dit aan? Zijn hier specifieke onderzoeksmethoden voor?’
  • Een specialist ouderengeneeskunde: ‘Ik heb een patiënt die 4 jaar geleden werd gediagnosticeerd met ziekte van Alzheimer en die nu ernstige buikklachten heeft waar hij veel hinder van ondervindt. Het is mijn indruk dat er iets aan de hand is en dat verder onderzoek nodig is om zijn klachten te verlichten. Zijn dochter wil graag dat er onderzoek in het ziekenhuis wordt gedaan, maar meneer zelf wil van geen verder onderzoek weten. Overziet hij zijn situatie wel? Hoe te handelen?’
  • Een maatschappelijk werker: ‘Een man is vertegenwoordiger voor zijn vrouw, die aan dementie lijdt. Nu wil hij het dossier van zijn vrouw inzien om bepaalde medische informatie te zoeken over een kwestie waar zijn vrouw hem in het verleden niet over heeft willen inlichten. Mag hij het dossier om deze reden inzien?’
  • Een basisarts werkzaam in een verpleeghuis: ‘De familie vraagt om het dossier van een patiënt, die inmiddels overleden is. Zij had bij leven haar testament gewijzigd na een CVA doorgemaakt te hebben. De familie zet vraagtekens bij haar wilsbekwaamheid op dat moment. Mag ik dat dossier aan hen geven?’
  • Een gezondheidszorgpsycholoog: ‘In onze instelling overleggen wij altijd met de eerste contactpersoon als er vragen over het zorgbeleid zijn. Nu geeft een dochter van een patiënt aan dat zij wel haar ideeën wil delen met de hulpverleners, maar dat zij niet in staat is om de rest van de familie op een lijn te krijgen. Wat te doen?’
  • De vraag van een teamleidster in een verpleeghuis: ‘Een bewoner bij ons heeft een mentor. Wij nodigen deze mentor uit voor overleg over het woonleefplan, maar deze persoon reageert niet op uitnodigingen. Kunnen we een andere vertegenwoordiger krijgen?’

Relevante literatuur


Handige informatie bronnen