Iedereen krijgt in zijn leven te maken met ingewikkelde keuzes en beslissingen: Het aangaan van een wettelijke relatie, het stichten van een gezin, vermogensbeheer, het opstellen van een testament, het wel of niet instemmen met een medische behandeling of het opstellen van een wilsverklaring of een euthanasieverklaring.
De meeste mensen zijn in staat deze beslissingen zelf of in samenspraak met anderen te nemen. Lastiger kan dit worden als mensen lijden aan ziekten of andere aandoeningen (zoals dementie, een beroerte of niet-aangeboren hersenletsel) die hun denkvermogen of gevoelsleven kunnen aantasten. Veranderingen in geheugen, aandacht, taal, rekenvaardigheid, planning, toenemende angst of ernstige somberheid kunnen het nadenken over belangrijke beslissingen hinderen. De vraag is hoe dit te herkennen en welke stappen te ondernemen.
Het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen heeft als doel om deze mensen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Het Centrum richt zich daarbij in eerste instantie vooral op ouderen.

Het ligt voor de hand dat u allereerst contact zoekt met uw huisarts, uw casemanager of een notaris, afhankelijk van welke beslissing aan de orde is. Wellicht kunnen zij u goed ondersteunen. Mocht u er echter met hen niet uitkomen of mochten er vragen over blijven, dan bent u bij ons welkom.

U kunt ons bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Professionals

De vraag naar iemands wilsbekwaamheid is soms eenvoudig te beantwoorden, maar ook regelmatig ingewikkeld. Dit kan te maken hebben met de complexiteit van de beslissing, de specifieke beperkingen bij de oudere (zoals moeite hebben met communiceren en het onthouden van relevante informatie, verminderd zicht hebben op de eigen situatie), de context waarin die beslissingen genomen moet worden (cultuur, ervaren druk), en de vele andere factoren die van invloed kunnen zijn op het beoordelingsproces. Soms ook spelen uiteenlopende belangen een rol of is er verschil van mening binnen een familie of tussen de zorgverleners onderling.

Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Dan kunt u ons hiervoor benaderen. In de praktijk worden wij vooral benaderd door artsen en psychologen. Ook andere hulpverleners, bankmedewerkers, juristen en andere zijn welkom met hun vragen.
Stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Is er haast bij bel dan naar het secretariaat van GERION/VUmc (020 – 4448237) en vraag naar Henk Geertsema of Saskia Teunisse. Misschien kunnen we u direct te woord staan. Zo niet dan bellen we zo snel mogelijk terug.

Meer weten...

 

Onderwijs

Vanuit het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen leveren wij graag een bijdrage aan de scholing van professionals en andere geïnteresseerden. In ons onderwijs richten wij ons zowel op de kennis en vaardigheden, die nodig zijn om op een goede manier met wilsbekwaamheidsvragen om te gaan, als op de praktische vragen die onder professionals leven. Het bespreken van casuïstiek is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Bij elke nieuwe aanvraag wordt zorgvuldig bekeken wat voor de betreffende doelgroep van belang is om in het onderwijs aandacht aan te besteden: onderwijs op maat.

Ook voor medewerking aan studiedagen, symposia of andere bijeenkomsten zijn wij beschikbaar.


Meer weten...

 

Wie zijn wij?

Het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen heeft als doel ouderen met cognitieve stoornissen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Autonome en wilsbekwame besluitvorming staat daarbij centraal, zolang het kan.

Wilsbekwaamheid is een onderwerp dat ligt op het snijvlak van psychologie, geneeskunde, ethiek en recht. In het Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen is daarom expertise op deze gebieden bijeengebracht.


Meer weten...